Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych i wiarygodnych źródeł informacji zebranych w wyniku badania celowo dobranych, reprezentatywnych do badania osób, od których chcemy uzyskać opinie na dany, konkretny temat. Jest to metoda polegająca na uzyskiwaniu danych jakościowych dzięki sterowanej przez moderatora sesji, zawierającej w swoim scenariuszu między innymi zestaw pytań i problemów, do których uczestniczący w głosowaniu mają za zadanie indywidualnie lub grupowo się ustosunkować.

 

Metoda ta w chwili obecnej jest jednym z dominujących sposobów gromadzenia danych jakościowych w badaniach marketingowych i odnotowuje z roku na rok dynamiczny rozwój znajdując coraz szersze zastosowania. Zebrane informacje mogą być w naszych systemach analizowane i prezentowane z zastosowaniem szeregu predefiniowanych kryteriów, zastosowanie których umożliwia podmiotowi prowadzącemu badanie na szybkie uzyskanie przekrojowych danych na temat odbioru danego zagadnienia przez określone grupy społeczne.

Możemy przykładowo w efekcie przeprowadzonego głosowania dowiedzieć się jak do danego problemu ustosunkowały się:

  • kobiety
  • w przedziale wiekowym 30-40 lat
  • mieszkanki miast powyżej 100.000 ludzi
  • z wykształceniem wyższym

 

Zakres zapytań do baz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przez nasze systemy głosowań jest dowolny, adekwatny do wyróżników, które wymyślił i zdefiniował Klient. Prowadzimy tego typu głosowania zarówno dla pracowni badania opinii publicznej, agencji reklamowych jak i firm analizujących rynek pod kątem podjętych na nim przez siebie działań.
Dostarczamy w tym zakresie systemy i urządzenia pozwalające użytkownikowi zdefiniować swój wybór, pogląd, opinię lub odczucie od reakcji on-line na impuls, poprzez wybór możliwości, aż do wyrażenia chwilowego stanu emocji.