Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych z połączeniem internetowym, dając tym samym odbiorcy doskonałe narzędzie do szybkiego zebrania i zbadania poprawności odpowiedzi oraz ewentualnego przekazania uzyskanych informacji on-line do innych ośrodków lub baz danych. Usługa tego typu pozwala na bardzo szybkie i rzeczowe nawiązanie interakcji z zebranymi, zbiera szereg informacji urozmaicając jednocześnie i czyniąc atrakcyjnymi wszelkiego rodzaju spotkania robocze, konferencje, imprezy integracyjne itp. Uczestnik za pomocą terminala do głosowania lub tabletu dokonuje wyboru jednej z wielu opcji lub wybiera określoną sekwencję opcji. Zebrane w sposób selektywny lub całościowy odpowiedzi mogą być analizowane przez nasze systemy według wybranego parametru: poprawności, szybkości lub sekwencji, dając tym samym prowadzącemu lub organizatorowi spotkania możliwość dalszego określonego jego moderowania, nawiązującego do informacji uzyskanych w wyniku interakcji z zebranymi. Systemy nasze zapewniają bardzo wysoką szybkość zbierania odpowiedzi i ich analizy - przy 1000 terminali na sali cały proces trwa około 30 sekund, co powoduje bardzo dużą płynność przebiegu tego typu spotkań. Wyniki są zawsze prezentowane w atrakcyjnej, uzgodnionej z zamawiającym formie graficznej. Wszystkie realizowane przez nas w ten sposób zdarzenia mają opinię wyjątkowo żywych, angażujących wszystkich obecnych w ich moderowanie, oraz dających prowadzącemu lub organizatorowi możliwość szybkiej oceny i analizy poglądów, sposobów działania i zachowań zebranych osób w danych przypadkach.