Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne, niezawodne i zawsze obiektywne narzędzie w procesie przeprowadzania weryfikacji stanu wiedzy uczestników egzaminu, testu lub konkursu. Odpowiedzi udzielane przez uczestników takiego zdarzenia są za pomocą terminali lub tabletów transmitowane do bazy danych wynikowych i w chwilę po zakończeniu procesu mogą być zweryfikowane, podsumowane i zaprezentowane, a czas zaoszczędzony dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania może być wykorzystany na omówienie wyników i analizę przyczyn ewentualnych błędów. Baza danych wynikowych może być tworzona podług określonych kryteriów i parametrów pozwalając tym samym na różne sposoby jej analizowania – zarówno indywidualne jak i zbiorowe dla określonych grup biorących udział w konkretnym zdarzeniu. O obiektywności, poprawności i atrakcyjności naszych rozwiązań w tym zakresie mogą świadczyć fakty zastosowania ich w procesach weryfikacji wiedzy nagradzanych kilkusettysięcznymi nagrodami finansowymi, rzeczowymi lub określonymi świadectwami kwalifikacji branżowych.