Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Platforma przewodowa

Platforma przewodowa - często używana w realizacji głosowań niosących za sobą skutek prawny i w głosowaniach wymagających szczególnej niezawodności z jednoczesną prostotą obsługi dla użytkownika oraz w warunkach niosących za sobą ryzyko wystąpienia zakłóceń częstotliwości transmisyjnych w platformie bezprzewodowej. Używane są przez nas w tej platformie dwa rodzaje sprzętu. Sprawdzony w ekstremalnych warunkach działania i niezawodny system, oparty na czytnikach kart indukcyjnych, które w odróżnieniu od kart magnetycznych, mikroprocesorowych lub bar-kodowych są o wiele bardziej odporne na zakłócenia odczytu, zwłaszcza w połączeniu z częstym tzw. niepokojem manualnym użytkowników nimi się posługujących. Sposób umieszczania kart w czytnikach w celu ich odczytu jest intuicyjny i nie sprawia użytkownikom żadnych problemów. Odczyt karty jest w sposób jasny i czytelny sygnalizowany i nie pozostawia wątpliwości co do faktu jego nastąpienia. Transmisja danych od czytników do komputera przetwarzającego odbywa się kodowanym, weryfikowanym protokołem transmisji, zapewniając tym samym jej bezpieczeństwo i poprawność odbioru danych. Brak jakichkolwiek widocznych przycisków, rozdziału miejsc oddawania poszczególnych rodzajów głosów w połączeniu z dyskretną grafiką kart do głosowania umożliwia użytkownikowi tajność głosowania. Użycie tego rodzaju platformy, dodatkowo w środowisku systemu operacyjnego odpornego na działanie wirusów komputerowych, a w takowym opisana platforma jest eksploatowana, daje praktycznie 100 % pewność poprawności jej działania. Innymi urządzeniami stosowanymi przez nas w ramach tej platformy są mini tablety PC. Mogą one pracować również w sposób bezprzewodowy. Panel wyświetlany na tablecie w trakcie jego działania i sposób posłużenia się nim jest również dla użytkownika bardzo intuicyjny i nie sprawiający jakichkolwiek problemów. Transmisja danych do komputera przetwarzającego odbywa się on-line, kodowanym, weryfikowanym protokołem transmisji bez prowadzenia jakichkolwiek zapisów pośrednich, co zapewnia z jednej strony dużą szybkość działania, a z drugiej nie powoduje jakichkolwiek zastrzeżeń co do istnienia zapisów pośrednich w głosowaniach tajnych. Dysponujemy dużą ilością zarówno czytników kart jak i tabletów funkcjonujących w ramach tej platformy.