Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie od strony realizacji głosowań i rejestracji akcjonariuszy, do dnia dzisiejszego uczyniliśmy z tego przedsięwzięcia nasz produkt flagowy, który rokrocznie jest wykorzystywany jako standard działań w tym zakresie przez kluczowe podmioty prawa handlowego w naszym kraju. Doświadczenie zebrane w toku realizacji głosowań na blisko 5000 zgromadzeń akcjonariuszy lub wspólników, uczestniczenie w procesie organizacyjnym oraz wielokrotne przewodniczenie obradom, czyni z nas prawdziwą skarbnicę wiedzy na temat tego typu zdarzeń, problemów organizacyjnych, stosowanych rozwiązań logistycznych jak i potencjalnych zagrożeń w ich przebiegu.

Dostarczamy każdy rodzaj usług w zakresie organizacji walnego zgromadzenia począwszy od pomocy w określeniu potencjalnej ilości jego uczestników, poprzez pomoc w konstrukcji ogłoszenia o jego zwołaniu, przygotowanie niezbędnych dokumentów, regulaminów i scenariusza, przygotowanie list akcjonariuszy lub wspólników uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, przygotowanie list obecności, prowadzenie weryfikacji i rejestracji przybywających osób i reprezentantów podmiotów prawnych, kontrolę obecności, informatyczną obsługę każdego rodzaju głosowań, przewodniczenie obradom, zapewnienie obsługi prawnej i notarialnej, zapewnienie niezbędnego sprzętu konferencyjnego, rejestracji przebiegu obrad na dowolnym nośniku w dowolnym standardzie, przygotowanie prezentacji graficznych ułatwiających pokazanie i zreferowanie określonych zagadnień z życia spółki, aż po transmisję przebiegu obrad do Internetu i głosowanie przez Internet.

Oferujemy dowolny zakres usług z wyżej wymienionych, gwarantując, że będzie on zawsze zrealizowany z należytą, najwyższą starannością, przy zachowaniu niezbędnej poufności i poprawności działania w zakresie obowiązującego prawa, norm i dobrych praktyk. W zakresie przewodniczenia obradom walnych zgromadzeń współpracujemy z najlepszymi prawnikami w kraju, specjalizującymi się w problematyce prawa spółek handlowych, gwarantując tym samym zawsze i niezmiennie wysoki poziom tej usługi połączony z odpowiedzialnością zawodową, co jest kluczową sprawą przy złożonej interpretacji obowiązujących przepisów prawa. W realizacji wszystkich tematów związanych z obsługą walnych zgromadzeń działamy według wdrożonych i funkcjonujących w naszej firmie procedur, które ograniczają do minimum możliwość wystąpienia jakichkolwiek zaniedbań lub błędów w przebiegu podjętych działań.
Stosujemy rozwiązania, które czynią nas użytecznymi zarówno dla małych jak i wielkich spółek, co w połączeniu z elastyczną polityką cenową i naszym doświadczeniem, które zawsze stawiamy do dyspozycji naszych Klientów, czyni nas wyjątkowo atrakcyjnym dostawcą tego rodzaju usług.